درباره گاو آنگوس

ساخت وبلاگ
چکیده : نام اهلی این نژاد آبردین آنگوس(Aberdeen Angus) و منشاء آن اسکاتلند است. گاوهای آنگوس به رنگ سیاه می ... با عنوان : درباره گاو آنگوس بخوانید :

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle

...
نویسنده : رعنا بازدید : 2083 تاريخ : شنبه 20 آبان 1391 ساعت: 14:15